Το 2020 πέρασα και έμαθα πολλά από το σεμινάριο του Αλέξανδρου Ιωαννίδη.

Ο Αλέξανδρος μου στάθηκε ως φίλος και μέντορας μου σε όλη την πορεία της συνεργασίας που είχα μαζί του.

Αλλά και από την υπόλοιπη οικογένεια του Clever Canin όλο αυτό τον καιρό πήρα πολλές εμπειρίες και επιτυχίες που με βοήθησαν να εισέλθω στον χώρο με δυναμικότητα.

Το clever canin είναι και θα είναι οικογένεια μου.