Προεκπαίδευση κουταβιών

Γίνεται στον σκύλο μας από την ηλικία των 2 μηνών μεχρι 5 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας διότι η κάθε περίπτωση πρέπει να εξετάζετε από κοντά.

Βασική υπακοή

Η καλύτερη ηλικία για να ξεκινήσει ο σκύλος μας είναι 5 μεταξύ 10 μηνών. Προφανώς και άμα έχει περάσει την ηλικία αυτή πάλι μπορεί να εκπαιδευτεί κανονικά στο πρόγραμμα της βασικής υπακοής. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας διότι η κάθε περίπτωση πρέπει να εξετάζετε από κοντά.

Διόρθωση συμπεριφοράς

Όταν σκύλος τραβάει στο λουρί. Όταν έχει επιθετική συμπεριφορά (σε μας,σε άλλους, σε σκύλους και γάτες). Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας διότι η κάθε περίπτωση πρέπει να εξετάζετε από κοντά.

Κοινωνικοποίηση (βόλτα)

Η κοινωνικοποίηση είναι πολύ σημαντική για τον σκύλο μας και ξεκινάει από την ώρα που θα έχει κάνει τα προβλεπόμενα εμβόλια. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας διότι η κάθε περίπτωση πρέπει να εξετάζετε από κοντά.